Projeler

RoboGör firması farklı sektörlerden gelen istekler doğrultusunda yaptığı projeler dışında TEYDEB destekli endüstriyel projelerde, TUBİTAK 1003, 1007 projelerinde ve Avrupa Birliği H2020 projelerinde aktif olarak yer almayı hedeflemektedir. 

● "Döner Kanatlı İnsansız Hava Araçları için Görme ve Yapay Zeka Tabanlı İniş Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi", KOSGEB, Proje No. 659736, 2020-devam ediyor

● "Uzaktan İzlenebilir Akıllı Elektronik Mühür", TUBITAK TEYDEB 1507, Proje No. 7191078, 2020-devam ediyor

● "Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi", TUBITAK 1003, Proje No. 115Y008, 2016-2019

● "Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES)", T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TUBITAK 1007, Proje No. 110G010, 2011-2013

● "İnsansız Otonom Bir Hava Aracının Mekanik Tasarımı, Prototip İmalatı ve Uçuş Kontrolü", TUBITAK-107M179, 2007-2010

● 2B/3B Görüntü Mozaikleme: Hava Araçlarından alınan görüntülerden 2 ve 3 boyutlu (2B/3B) mozaik görüntüler elde etmek, bulunulan coğrafi bölgede durumsal farkındalık oluşturmak anlamında son derece önemlidir. Bu projede görüntü çakıştırma (image registration) ve görüntü dikme (image stitching) algoritmaları kullanılarak görüntülerin problemsiz bir şekilde birbirine dikilmesi ve böylece panoramik mozaik görüntülerin gerçek zamanda elde edilmesi amaçlanmaktadır. Gerçek zamanlı 3B topografik mozaikleme için makine öğrenmesine dayalı yaklaşımlar kullanılması hedeflenmektedir.

● Çok Kanallı Enerji Analizörü İçin Sinyal İşleme Algoritmaları Geliştirilmesi: Ülkemizdeki elektrik üretim ve dağıtım sektöründe elektrik enerjisinin hem ölçümünü hem de analizini yapan çok kanallı bir cihaz bulunmaması motivasyonu ile önerilen projede, ihtiyaca uygun olarak tek bir cihaz ile fiderlerin hem enerji değerlerinin ölçülmesini hem de enerji kalitesi ve sürekliliği ile ilgili verilerin FFT ve dalgacık dönüşümü gibi farklı sinyal işleme algoritmaları kullanılarak ölçülmesi ve kaydedilmesini sağlayan bir ürün ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. TUBITAK TEYDEB 1501, Entes Elektronik

● Nesnelerin İnterneti İçin Ağ Geçidi Cihazı Tasarımı ve Prototip Üretimi: Tasarlanacak olan bu ürün sahadaki verici modüllerden gelen sensör veri paketlerini toplayacak, kablolu veya kablosuz ağ yolu ile sunucuya çıkarak son kullanıcıya sahadaki cihazları ile ilgili verileri uygun bir arayüz üzerinden gösterecektir.

Proje kapsamında;
o Ağ geçidi cihazı (gateway) yazılım ve donanım olarak tasarlanacak,
o Yazılım olarak sunucuya uygun iletişim protokolü (MQTT) adapte edilecek,
o Donanımsal olarak ağ geçidi cihazının devresi (PCB) tasarlanacak.
o Kablosuz ağ geçidi sürümü için sahada bulunacak çırak (slave) modülleri yazılım ve donanım olarak tasarlanacaktır. 

● Servo-Mekanik Buji Montaj Hattı Tasarımı ve Pilot Uygulaması: Ülkemizde, Avrupa ve Ortadoğu'da birçok gazlı pişirici ve ısıtıcı üreticisi firma bulunmaktadır. Bu ürün yelpazesi için ateşleme anahtarı, ateşleme trafosu ve ateşleme bujisinden oluşan ateşleme sistemi en önemli bileşenler arasındadır. Ateşleme bujisinin imalatında, buji pimi ve buji terminalinin kaynak prosesi, en zorlu görevi oluşturmaktadır. Önerilen projenin çıktısı olarak, tasarlanıp üretilecek otomasyon donanımlı makine ve üretim yöntemi ile bu zorlu görev tam otomasyona uyumlu hale getirilecek, kalite kontrolde güvenilir seviye sağlanacak ve daha az atık üretecek otomatik bir buji ve terminal çakma montaj hattı elde edilecektir.

Ateşleme bujisi, birçok imalatçı tarafından kullanılmakta ve çoğunlukla yurt dışından tedarik edilmektedir. Ateşleme bujisinin rekabetçi bir maliyet ve yüksek kalitede pazara sunulması için, üretilen ürünün hatasız, işçilik maliyetlerinden arındırılmış ve tek tip olması gereklidir. Bu nedenle; proje çıktısı, ülkemizin bu alanda duyduğu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olacaktır. İktisadi olarak hem projenin yönetildiği şirketin hem de ilgili sektörde üretim yapan şirketlerin maliyetlerinin azalmasına yardımcı olacaktır. RoboGör olarak, proje hedeflerinin tespitinde, geliştirilmesinde ve ulaşılmasında danışmanlık ağırlıklı hizmetler verilecektir. TUBITAK TEYDEB 1501, Mamur Teknoloji